[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KM : สพป.ลำปาง เขต 1 Version 1.5a
    
  
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนจัดการความรู้
สมัครสมาชิก
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
วลัยพันธ์ แสงภู

สมาชิกทั้งหมด 387

<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

© กระทรวงศึกษาธิการ
© สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
8 คน
สถิติเดือนนี้
28 คน
สถิติปีนี้
1952 คน
สถิติทั้งหมด
51051 คน
3.226.97.xxx
10 ก.ค. 2563 : 21:16 ภาพกิจกรรม
   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก สมเพชร เจริญวัย
เมื่อ4 พ.ย. 2558 : ( 474 / )

ขอเชิญร่วมบันทึกขุมความรู้


ผู้บันทึก สมเพชร เจริญวัย
เมื่อ15 พ.ย. 2556 : ( 711 / )

การจัดกิจกรรมเกมตาราง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่สำหรับเด็กปฐมวัย


ผู้บันทึก สมเพชร เจริญวัย
เมื่อ15 พ.ย. 2556 : ( 1025 / )

การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นอัตตลักษณ์


   
 ขุมความรู้
พัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย สุวรรณทนา มณีเชษฐา
( 271 / )
รายงานผลพัฒนาเอกสารประกอบเรียนงานใบตองดอกไม้สด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผลการวิจัย สรุปผลได้ตังนี้ 1. เอกสารประกอบการเรียนงานใบตองดอกไม้สด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.94/83.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผล
โดย จารุวรรณ สายคำฟู
( 446 / )
(ไฟล์ Word) รายงานการใช้งบประมาณการจัดการศึกษาเรียนรวม ตามที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานการใช้งบประมาณการจัดการศึกษาเรียนรวม ตามที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2560
กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผล
โดย จารุวรรณ สายคำฟู
( 433 / )
(ไฟล์ Word) ตารางการวิเคราะห์ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้าน ออทิสติก สติปัญญา และเด็กสมาธิสั้น (Attention deficit-hyperactivity disorder หรือ ADHD) ภายในสถานศึกษา
(ไฟล์ Word) ตารางการวิเคราะห์ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้าน ออทิสติก สติปัญญา และเด็กสมาธิสั้น (Attention deficit-hyperactivity disorder หรือ ADHD) ภายในสถานศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผล
โดย จารุวรรณ สายคำฟู
( 431 / )
สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (คนพิการ)
สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (คนพิการ)
กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผล
โดย จารุวรรณ สายคำฟู
( 493 / )
คู่มือรายการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปี 2553 สำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
คู่มือรายการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปี 2553 สำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผล
โดย จารุวรรณ สายคำฟู
( 653 / )
การพัฒนาการสอน ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ
การพัฒนาการสอน ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ : วัตถุประสงค์ของการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 1. อ่านหนังสือ เอกสารและสื่อต่าง ๆ แล้วนำมาคิดสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจ ของตนได้ 2, คิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่าน น
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โดย ปิยาภรณ์ จันทร์โอภาส
( 622 / )
การกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดองค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อให้การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จึงประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบและถือปฏิบัติ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา
( 2938 / )
ถอดบทเรียนคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สพป.ลำปาง เขต 1 ได้จัดพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และได้สรุปการเสวนาและถอดบทเรียนคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จมีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET สูงสุด 1-10 ของเขตพื้นที่
กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผล
โดย จารุวรรณ สายคำฟู
( 540 / )
ไฟล์ word สำหรับ Download แบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
ไฟล์ word สำหรับ Download แบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผล
โดย จารุวรรณ สายคำฟู
( 761 / )
ไฟล์ word สำหรับ Download แบบฟอร์มเขียนแผน IEP
ไฟล์ word สำหรับ Download แบบฟอร์มเขียนแผน IEP
กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผล
โดย จารุวรรณ สายคำฟู
( 715 / )
ไฟล์ word สำหรับ Download แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมของสถานศึกษา(SAR)
ไฟล์ word สำหรับ Download แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมของสถานศึกษา(SAR)
กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผล
โดย จารุวรรณ สายคำฟู
( 550 / )
รายละเอียดของลักษณะอาการที่คัดกรอง และแพทย์รับรองความบกพร่อง ในกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่อง ใน ๓ ประเภท ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนพี่เลี้ยงคนพิการ
รายละเอียดของลักษณะอาการที่คัดกรอง และแพทย์รับรองความบกพร่อง ในกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่อง ใน ๓ ประเภท ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนพี่เลี้ยงคนพิการ
   
 เผยแพร่ download
โปรแกรมการศึกษา
โดย admin2
15 พ.ย. 2556 : ( 810 / )
การจัดกิจกรรมเกมตาราง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่สำหรับเด็กปฐมวัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมตาราง และเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการรายด้านของกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมตารางก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดย administrator
10 มิ.ย. 2554 : ( 1891 / )
คู่มือการจัดการความรู้ และการใช้งานเว็บไซต์ KM
คู่มือการจัดการความรู้ และการใช้งานเว็บไซต์ KM http://km.obec.go.th
โปรแกรมการศึกษา
โดย administrator
3 ธ.ค. 2553 : ( 1540 / )
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรู้ KM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรู้ KM
   
    
เครือข่ายความคิด...พันธมิตรความรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
Tel.054335068-9 Fax.054335065