Choose Skin

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการหมวดหมู่
ลำดับ หมวดหมู่ รายละเอียดข่าว ภาพประกอบ ไฟล์แนบ ผู้ประกาศ วันที่ลงประกาศ
Option
483 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-17 15:02:28 เปิดอ่าน
482 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ประจำเดือนมกราคม 2563 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-14 11:31:41 เปิดอ่าน
481 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-02 14:04:32 เปิดอ่าน
480 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-02 14:02:46 เปิดอ่าน
479 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างราย นายรุ่งภูวัชร์ วงศ์ษา ปจด.ธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-25 13:21:58 เปิดอ่าน
478 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างรายนายประสาน ต้นมณี ปจด.ธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-25 13:17:08 เปิดอ่าน
477 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างรายนางปนัดดา โปชัยคุปต์ ปจด.ธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-25 13:15:22 เปิดอ่าน
475 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-23 16:48:05 เปิดอ่าน
474 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุในการประเมินข้าราชการและบุคลากรสายงานบริหารให้มีวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-23 16:44:01 เปิดอ่าน
473 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารขอมีวิทยะฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-23 16:41:09 เปิดอ่าน
472 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมสายไฟรอบถนนค่ายลูกเสือ เงิน 17,424.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-20 15:24:51 เปิดอ่าน
471 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าค่ายลูกเสือ เงิน 17,424.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-20 15:22:55 เปิดอ่าน
470 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำโพเดียมสำหรับห้องประชุม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-18 10:24:52 เปิดอ่าน
469 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโพเดียมสำหรับห้องประชุม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-18 10:23:24 เปิดอ่าน
468 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-12 14:20:17 เปิดอ่าน
467 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-12 14:18:57 เปิดอ่าน
466 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง TOT Fib เงิน 42,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:14:31 เปิดอ่าน
465 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ต CAT Inernet เงิน 48,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:12:39 เปิดอ่าน
464 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุ โครงการ สสวท. เงิน 5,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:10:22 เปิดอ่าน
463 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สสวท. เงิน 5,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:08:52 เปิดอ่าน
462 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เงิน 54,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-14 15:11:51 เปิดอ่าน
461 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เงิน 54,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-14 15:04:38 เปิดอ่าน
460 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-14 14:07:00 เปิดอ่าน
459 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-14 14:04:42 เปิดอ่าน
458 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เงิน 7,575.60 บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:40:18 เปิดอ่าน
457 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เงิน 7,575.60 บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:38:30 เปิดอ่าน
456 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญเช่าบริการ IRIS Cloud เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:35:16 เปิดอ่าน
455 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ IRIS Cloud g'bo 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:33:25 เปิดอ่าน
454 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสายใยแก้วนำแสง เงิน 42,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:31:46 เปิดอ่าน
453 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง CAT Internet เงิน 48,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:29:33 เปิดอ่าน
451 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) ติดตั้งแผ่นซับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 16:07:29 เปิดอ่าน
450 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) ติดตั้งแผ่นซับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 16:04:36 เปิดอ่าน
449 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 3 รายการ ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 11:54:37 เปิดอ่าน
448 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 11:06:30 เปิดอ่าน
447 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรัปบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 11:04:54 เปิดอ่าน
446 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารทิพย์ช้างสดุดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-01 14:28:22 เปิดอ่าน
445 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรัปบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารทิพย์ช้างสดุดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-01 14:26:21 เปิดอ่าน
444 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-01 09:20:48 เปิดอ่าน
443 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:29:51 เปิดอ่าน
442 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:26:33 เปิดอ่าน
441 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5398 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:12:25 เปิดอ่าน
440 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5398 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:11:29 เปิดอ่าน
439 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:52:44 เปิดอ่าน
438 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:51:33 เปิดอ่าน
437 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเปลี่ยนกลอนประตูกระจกบานสวิง ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:06:37 เปิดอ่าน
436 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกลอนประตูกระจกบานสวิง ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:04:35 เปิดอ่าน
435 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-02 15:46:44 เปิดอ่าน
434 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-02 15:45:44 เปิดอ่าน
433 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานและภายนอกสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 199,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:23:47 เปิดอ่าน
432 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานและภายนอกสำนักงาน สพป.ลำปางเขต 1 เงิน 199,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:22:09 เปิดอ่าน
431 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการประเมิน ITA เงิน 6,050.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:19:25 เปิดอ่าน
430 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประเมิน ITA เงิน 6,050.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:17:56 เปิดอ่าน
429 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 13:31:24 เปิดอ่าน
428 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 13:30:12 เปิดอ่าน
427 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 12:36:50 เปิดอ่าน
426 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 12:35:19 เปิดอ่าน
425 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:52:01 เปิดอ่าน
424 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:51:03 เปิดอ่าน
423 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:03:07 เปิดอ่าน
422 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:02:04 เปิดอ่าน
421 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนกันยายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 19:52:06 เปิดอ่าน
420 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการใช้งานสารสนเทศลูกเสือเงิน 8,475.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 15:15:21 เปิดอ่าน
419 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศลูกเสือ เงิน 8,475.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 15:13:39 เปิดอ่าน
418 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 6 รายการเงิน 243,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:45:59 เปิดอ่าน
415 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 6 รายการ เงิน 243,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:33:45 เปิดอ่าน
414 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 3 รายการเงิน 254,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:30:56 เปิดอ่าน
413 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 3 รายการ เงิน 254,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:29:10 เปิดอ่าน
412 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมทาสี สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 281,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:38:49 เปิดอ่าน
411 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทาสี สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 281,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:37:18 เปิดอ่าน
410 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเงิน 191,670.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:03:34 เปิดอ่าน
409 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเงิน 191,670.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:02:12 เปิดอ่าน
408 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-28 11:10:46 เปิดอ่าน
407 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-28 11:09:23 เปิดอ่าน
406 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำชั้นเหล็กอเนกประสงค์ จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-26 16:09:32 เปิดอ่าน
405 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชั้นเหล็กอเนกประสงค์ จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-26 16:08:30 เปิดอ่าน
404 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 7712 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-26 10:11:46 เปิดอ่าน
403 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 7712 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-26 10:10:09 เปิดอ่าน
402 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะ เงิน 51,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-25 14:47:18 เปิดอ่าน
401 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะ เงิน 51,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-25 14:45:45 เปิดอ่าน
400 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-25 14:27:49 เปิดอ่าน
399 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-25 14:26:47 เปิดอ่าน
398 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส เงิน 61,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-23 13:37:20 เปิดอ่าน
397 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส เงิน 61,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-23 13:35:50 เปิดอ่าน
396 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย จำนวน 2 รายการเงิน 130,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-23 10:03:31 เปิดอ่าน
395 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย จำนวน 2 รายการเงิน 130,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-23 10:01:38 เปิดอ่าน
394 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-18 13:18:30 เปิดอ่าน
393 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมธ์ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-18 13:13:01 เปิดอ่าน
392 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-17 11:48:29 เปิดอ่าน
391 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-17 11:45:20 เปิดอ่าน
390 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-17 11:37:26 เปิดอ่าน
389 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-17 11:35:33 เปิดอ่าน
388 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-16 17:50:15 เปิดอ่าน
387 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-16 17:47:45 เปิดอ่าน
386 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-16 17:44:34 เปิดอ่าน
385 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-16 17:42:23 เปิดอ่าน
384 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุในการตรวจและประเมินผลงานวิชาการ เงิน 7,492.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:46:30 เปิดอ่าน
383 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการตรวจและประเมินผลงานวิชาการ เงิน 7,492.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:44:42 เปิดอ่าน
382 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการเงิน 15,587.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:39:38 เปิดอ่าน
381 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณราชการเงิน 15,587.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:37:59 เปิดอ่าน
380 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำหนังสือผลงานครู เงิน 20,400.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:34:09 เปิดอ่าน
379 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือผลงานครูผู้ได้รับการยกย่อง เงิน 20,400.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:32:42 เปิดอ่าน
378 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ เงิน 15,300.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:29:17 เปิดอ่าน
377 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ เงิน 15,300.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:27:19 เปิดอ่าน
376 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำถุงผ้าโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต เงิน 12,000.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:23:51 เปิดอ่าน
375 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนเะการเสนอราคาาจ้างทำถุงผ้าโครงการฯจิตพอเพียงต้านทุจริต เงิน 12,000.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:21:46 เปิดอ่าน
374 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารและป้ายไวนิลโครงการจิตต้านทุจริต เงิน 10,735.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:17:54 เปิดอ่าน
373 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯจิตพอเพียงต้านทุจริต เงิน 10,735.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:15:56 เปิดอ่าน
372 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-13 16:49:36 เปิดอ่าน
371 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-13 16:48:05 เปิดอ่าน
370 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 11:13:47 เปิดอ่าน
369 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 11:10:55 เปิดอ่าน
368 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 11:07:54 เปิดอ่าน
367 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 11:04:54 เปิดอ่าน
366 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัเดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 11:01:37 เปิดอ่าน
365 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 10:58:05 เปิดอ่าน
364 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-01 10:45:59 เปิดอ่าน
363 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมไมโครโฟนไร้สายห้องประชุมคุรุมนตรี วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-08-30 17:21:35 เปิดอ่าน
362 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไมโครโฟนไร้สาย ห้องประชุมคุรุมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-08-30 17:19:58 เปิดอ่าน
361 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-08-30 17:17:58 เปิดอ่าน
360 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-08-30 17:16:37 เปิดอ่าน
359 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-30 15:52:13 เปิดอ่าน
358 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-30 15:50:58 เปิดอ่าน
357 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนสิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-30 15:48:38 เปิดอ่าน
356 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศเงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-30 15:46:08 เปิดอ่าน
355 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศฯ เงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-30 15:44:41 เปิดอ่าน
354 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/3294 ลว.23 สิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-24 13:23:59 เปิดอ่าน
353 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/3293 ลว.23 สิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-24 13:22:26 เปิดอ่าน
352 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/3295 ลว.23 สิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-24 13:20:27 เปิดอ่าน
351 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/3296 ลว.23 สิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-24 13:19:04 เปิดอ่าน
350 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/3292 ลว.23 สิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-24 13:14:56 เปิดอ่าน
349 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุข้อมูลสารสนเทศ เงิน 16,990.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-22 10:39:38 เปิดอ่าน
348 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุข้อมูลสารสนเทศ เงิน 16,990.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-22 10:38:27 เปิดอ่าน
347 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 5,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-22 10:24:30 เปิดอ่าน
346 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เงิน 5,200.บาท (ยกเลิกลำดับที่ 345) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-22 10:23:22 เปิดอ่าน
345 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เงิน 5,200.บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-22 09:47:58 เปิดอ่าน
344 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯเงิน 1,158,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-15 08:53:57 เปิดอ่าน
343 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำคู่มือการตรวจสอบภายในสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-15 08:26:56 เปิดอ่าน
342 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำคู่มือการตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-15 08:25:30 เปิดอ่าน
341 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-31 11:35:56 เปิดอ่าน
340 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-29 15:00:41 เปิดอ่าน
339 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคิดเลขเป็นของนักเรียนชั้น ป.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:58:01 เปิดอ่าน
338 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:53:42 เปิดอ่าน
337 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:50:57 เปิดอ่าน
336 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:45:27 เปิดอ่าน
335 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:41:41 เปิดอ่าน
334 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:31:12 เปิดอ่าน
333 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:20:40 เปิดอ่าน
332 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:14:56 เปิดอ่าน
331 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:12:42 เปิดอ่าน
330 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:09:15 เปิดอ่าน
329 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:07:29 เปิดอ่าน
328 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-27 14:52:45 เปิดอ่าน
324 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน 216,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-26 09:33:14 เปิดอ่าน
323 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทบี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด เงิน 12,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-26 09:30:40 เปิดอ่าน
322 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์ 11 รายการบริษัทโปรมาสเตอร์จำกัดเงิน 314,970.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-26 09:29:08 เปิดอ่าน
321 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการ GREEN SCHOOL CAMP เงิน 5,435.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-21 14:02:57 เปิดอ่าน
320 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ GREEN SCHOOL CAMP เงิน 5,435.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-21 14:01:09 เปิดอ่าน
319 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ เงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-12 09:18:00 เปิดอ่าน
318 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-10 09:10:51 เปิดอ่าน
317 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-10 09:09:43 เปิดอ่าน
316 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ เงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-08 15:42:51 เปิดอ่าน
315 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวนเงิน 1,162,400.-บาท (ยกเลิกลำดับที่ 313-314ใช้ฉบับนี้แทน) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-08 10:29:29 เปิดอ่าน
314 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวนเงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-06 13:46:19 เปิดอ่าน
313 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวนเงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-06 13:21:11 เปิดอ่าน
312 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-06 11:28:42 เปิดอ่าน
311 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสารสำคัญรายการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:53:26 เปิดอ่าน
310 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายการพระราชพิธีราชาภิเษกเงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:52:01 เปิดอ่าน
309 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายปฎิญญา สพป.เงิน 5,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:50:34 เปิดอ่าน
308 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต เงิน 5,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:48:32 เปิดอ่าน
307 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนมิถุนายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-28 15:57:41 เปิดอ่าน
306 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-28 11:05:39 เปิดอ่าน
305 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทโปรมาสเตอร์ จำกัด จำนเงิน 833,523.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-27 09:08:05 เปิดอ่าน
304 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด เสมาสยาม จำนวนเงิน 28,175.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-21 16:19:18 เปิดอ่าน
303 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทบริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด จำนวนเงิน 115,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-21 16:17:51 เปิดอ่าน
302 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด เงิน 213,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-21 16:16:29 เปิดอ่าน
301 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการความโปร่งใส สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-18 14:09:06 เปิดอ่าน
300 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-15 10:11:36 เปิดอ่าน
299 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-15 10:10:12 เปิดอ่าน
298 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-06-13 14:28:07 เปิดอ่าน
297 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-06-11 11:02:53 เปิดอ่าน
296 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/1508 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-08 11:39:55 เปิดอ่าน
295 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-08 11:37:54 เปิดอ่าน
294 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-07 15:10:02 เปิดอ่าน
293 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:54:28 เปิดอ่าน
292 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:53:17 เปิดอ่าน
291 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:51:45 เปิดอ่าน
290 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:49:33 เปิดอ่าน
289 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:48:19 เปิดอ่าน
288 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:47:10 เปิดอ่าน
287 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:44:37 เปิดอ่าน
286 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:43:05 เปิดอ่าน
285 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:41:36 เปิดอ่าน
284 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-03 14:02:03 เปิดอ่าน
283 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-31 16:14:02 เปิดอ่าน
282 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-31 16:10:36 เปิดอ่าน
281 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-31 16:06:07 เปิดอ่าน
280 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-29 16:46:17 เปิดอ่าน
279 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมารายเดือน รายนายชนกันต์ จันสุภาเสน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-09 10:58:17 เปิดอ่าน
278 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:35:53 เปิดอ่าน
277 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:34:28 เปิดอ่าน
276 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:33:14 เปิดอ่าน
275 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:31:52 เปิดอ่าน
274 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:30:23 เปิดอ่าน
273 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-07 16:28:00 เปิดอ่าน
272 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าจ้างทำโล่โครงการบริหารจัดการขยะฯ เงิน 18,700.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:50:00 เปิดอ่าน
271 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมเงิน 18,700.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:46:33 เปิดอ่าน
270 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวเงิน 15,982.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:42:32 เปิดอ่าน
269 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมฯค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวฯ เงิน 15,982.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:38:41 เปิดอ่าน
268 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมฯและแก้ไขปัญหายาเสพติดเงิน 10,186.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:34:10 เปิดอ่าน
267 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเงิน 10,186.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-06 12:27:40 เปิดอ่าน
266 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 15:56:24 เปิดอ่าน
265 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิทินปฏิบัติงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 15:53:13 เปิดอ่าน
264 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างประบปรุงห่อประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง วิธีประกวดราคา e-bidding ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 14:33:24 เปิดอ่าน
263 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น 3 รายการ ภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 14:24:56 เปิดอ่าน
262 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 โดยวิธีประกวดราคา e-bidding ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 11:48:05 เปิดอ่าน
261 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 11:44:06 เปิดอ่าน
260 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างจัดพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และคู่มือการสอบ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 10:38:07 เปิดอ่าน
259 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และคู่มือการสอบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 10:35:41 เปิดอ่าน
258 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และคู่มือการสอบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-05-04 10:17:43 เปิดอ่าน
257 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-03 14:56:41 เปิดอ่าน
256 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนเมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-01 13:33:40 เปิดอ่าน
255 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ เงิน 271,900.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-01 10:41:05 เปิดอ่าน
254 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ เงิน 88,088.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-01 10:39:34 เปิดอ่าน
253 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ เงิน 56,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-01 10:38:03 เปิดอ่าน
252 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-05-01 10:14:04 เปิดอ่าน
251 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 12 รายการ ครั้งที่ 2 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-30 11:38:15 เปิดอ่าน
250 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวเงิน 9,800.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:52:15 เปิดอ่าน
249 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวเงิน 9,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:50:50 เปิดอ่าน
248 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิล เงิน 15,200.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:46:30 เปิดอ่าน
247 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล เงิน 15,200.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:45:14 เปิดอ่าน
246 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการรับนักเรียนเงิน 6,445.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:41:35 เปิดอ่าน
245 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการรับนักเรียนเงิน 6,445.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-20 15:40:05 เปิดอ่าน
244 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-17 15:39:29 เปิดอ่าน
243 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-17 15:34:43 เปิดอ่าน
242 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-11 16:52:51 เปิดอ่าน
241 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 12 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-11 16:47:10 เปิดอ่าน
240 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-11 10:29:37 เปิดอ่าน
239 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-05 16:21:25 เปิดอ่าน
238 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-04-01 11:59:56 เปิดอ่าน
237 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-22 15:58:24 เปิดอ่าน
236 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-20 15:48:41 เปิดอ่าน
235 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-19 15:12:34 เปิดอ่าน
234 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ก่อนประถม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-14 10:30:52 เปิดอ่าน
233 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าซื้อครุภัณฑ์ทีวี 55 นิ้่วและ 40 นิ้ว รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-14 10:29:32 เปิดอ่าน
232 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ 21 รายการ (ปรับปรุงร่าง) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-13 16:39:01 เปิดอ่าน
231 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O+NET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 10:39:41 เปิดอ่าน
230 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 10:33:58 เปิดอ่าน
229 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการทดสอบความสามารถนักเรียนชั้น ป.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 10:30:05 เปิดอ่าน
228 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 10:25:20 เปิดอ่าน
227 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 10:08:38 เปิดอ่าน
224 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุดำเนินการทดสอบความสามารถพื้้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 09:32:31 เปิดอ่าน
223 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุหมึก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 09:23:10 เปิดอ่าน
222 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึก เพื่อใช้การปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 09:17:04 เปิดอ่าน
221 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พกพา กลุ่มนโยบายและแผน วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 09:14:18 เปิดอ่าน
220 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พกพา กลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-03-13 09:09:31 เปิดอ่าน
219 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-02 14:52:21 เปิดอ่าน
218 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-01 09:46:35 เปิดอ่าน
217 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างนายประสาน ต้นมณี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-03-01 09:21:00 เปิดอ่าน
216 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-28 15:07:17 เปิดอ่าน
213 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ รร.ในสังกัดและสพป.ลป.1 จำนวน 21 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-28 13:43:00 เปิดอ่าน
212 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมและมัธยม(2) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-25 15:18:21 เปิดอ่าน
211 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-25 15:02:51 เปิดอ่าน
210 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมและมัธยม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-25 11:10:09 เปิดอ่าน
209 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมและมัธยม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-25 11:08:00 เปิดอ่าน
208 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ก่อนประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-21 13:43:42 เปิดอ่าน
207 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-06 15:18:35 เปิดอ่าน
206 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-05 10:32:43 เปิดอ่าน
205 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-02-01 13:29:04 เปิดอ่าน
204 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-31 16:26:25 เปิดอ่าน
203 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-31 16:25:07 เปิดอ่าน
202 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ รร.ในสังกัด จำนวน 5 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-31 16:23:26 เปิดอ่าน
201 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-30 08:44:50 เปิดอ่าน
200 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-30 08:43:19 เปิดอ่าน
199 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-30 08:41:43 เปิดอ่าน
198 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:31:52 เปิดอ่าน
197 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติเงิน 5,300.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:30:06 เปิดอ่าน
196 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเงิน 35,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:27:20 เปิดอ่าน
195 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเงิน 35,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:24:23 เปิดอ่าน
194 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา 7,386.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:22:52 เปิดอ่าน
193 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเงิน 7,386.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:18:13 เปิดอ่าน
192 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา 10,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:15:55 เปิดอ่าน
191 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเงิน 10,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-21 11:13:47 เปิดอ่าน
189 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมา รายนายชนกันต์ จันสุภาเสน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-09 13:14:37 เปิดอ่าน
188 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-05 09:57:02 เปิดอ่าน
187 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-01-05 09:55:18 เปิดอ่าน
186 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้เข้าระบบ e-GP รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-29 12:29:17 เปิดอ่าน
185 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-29 11:08:39 เปิดอ่าน
184 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุน้ำดื่มโครงการแข่งขันกีฬาสพฐเกมส์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 16:46:01 เปิดอ่าน
183 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดสถานที่โครงการพัฒนาครูศิลปะ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 16:44:49 เปิดอ่าน
182 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 16:43:40 เปิดอ่าน
181 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดสถานที่แข่งขัน สพฐ.เกมส์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 16:42:19 เปิดอ่าน
180 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ฯ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 15:42:26 เปิดอ่าน
179 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่โครงการแข่งกีฬา สพฐ.เกมส์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 15:41:01 เปิดอ่าน
178 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ โครงการพัฒนาครูศิลปะ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 15:39:37 เปิดอ่าน
177 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำดื่มโครงการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-26 15:38:11 เปิดอ่าน
176 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-19 14:28:35 เปิดอ่าน
175 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริญญา ไชยวรรณ 2018-12-14 16:37:39 เปิดอ่าน
174 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-13 13:36:29 เปิดอ่าน
173 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-12-11 13:17:38 เปิดอ่าน
172 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบริการรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-11-30 08:25:45 เปิดอ่าน
171 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริญญา ไชยวรรณ 2018-11-19 16:41:58 เปิดอ่าน
170 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ 35 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-11-14 14:49:50 เปิดอ่าน
169 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-11-09 09:56:47 เปิดอ่าน
168 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-11-02 14:13:36 เปิดอ่าน
167 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-26 15:41:12 เปิดอ่าน
166 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ และทำความสะอาดสถานที่จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 16:15:25 เปิดอ่าน
165 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตำแต่งสถานที่และทำความสะอาดสถานที่จัดงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 16:11:54 เปิดอ่าน
164 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดเพื่อจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 15:54:17 เปิดอ่าน
163 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดเพื่อจัดงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-10-16 15:50:59 เปิดอ่าน
162 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-09 16:06:32 เปิดอ่าน
161 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-09 12:12:57 เปิดอ่าน
160 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานการเงิน จำนวน 2 เครื่อง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 13:39:04 เปิดอ่าน
159 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานการเงิน จำนวน 2 เครื่อง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 13:36:22 เปิดอ่าน
158 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 11:25:34 เปิดอ่าน
157 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2018-10-01 11:23:51 เปิดอ่าน
156 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:32:22 เปิดอ่าน
155 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อวัสดุขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:31:02 เปิดอ่าน
154 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:28:06 เปิดอ่าน
153 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:26:25 เปิดอ่าน
152 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-3598 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:23:49 เปิดอ่าน
151 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กฉ-3598 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 16:22:24 เปิดอ่าน
150 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:59:05 เปิดอ่าน
149 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:58:00 เปิดอ่าน
148 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 หนา 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:55:34 เปิดอ่าน
147 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:53:35 เปิดอ่าน
145 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 หนา 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:46:58 เปิดอ่าน
144 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 หนา 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 14:45:52 เปิดอ่าน
143 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:20:49 เปิดอ่าน
142 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:19:29 เปิดอ่าน
141 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำพุหน้าห้องประชุมมณีโชติรส วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:17:25 เปิดอ่าน
140 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำพุหน้าห้องประชุมมณีโชติรส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:16:14 เปิดอ่าน
139 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข บบ-2001 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:13:01 เปิดอ่าน
138 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บบ-2001 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 13:02:02 เปิดอ่าน
136 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บฉ-7712 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2018-09-29 12:58:40 เปิดอ่าน
135 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข บฉ-7712 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง